continua & ocupacional & bonificada

973 981 493 – 640 863 833oficina@tracerformacion.es

FORMACIÓ · Mollerussa

FORMACIÓ

973 981 493 · 640 863 833 - oficina@tracerformacion.es

·ATURATS (SOC) ·

formació subvencionada

Certificat de professionalitat : nivell 3, dirigit prioritariament a aturats

Apendrás a organitzar i controlar les operacions de transport de mercaderies per optimitzar el procés logístic d’acord amb les especificacions establertes, el termini i el cost, i garantir la integritat i el seguiment de les mercaderies durant el procés complint la normativa vigent de transport i utilitzant, si escau, la llengua anglesa.
OBTINDRÁS: PERMIS C, CE, ADR, CAP INICIAL

Durada de la formació associada: 280 hores

• APUNTAT

Adquirir la formación necesaria que posibilite el acceso a las pruebas que se convoquen por parte de administración pública para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, según Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de carretera.

Duració: 320h totals

• APUNTAT

 

FORMACIÓ

973 981 493 · 640 863 833 - oficina@tracerformacion.es

· TREBALLADORS I ATURATS (SEPE)· 

formació subvencionada

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Pot participar: Treballadors del Sector AGRICULTURA Y GANADERÍATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 20h de formació presencial 

• APUNTAT

Pot participar: Treballadors del Sector AGRICULTURA Y GANADERÍATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 10h de formació presencial 

• APUNTAT

Pot participar: Treballadors del Sector AGRICULTURA Y GANADERÍATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU:10h de formació presencial 

• APUNTAT

Pot participar: Treballadors del Sector AGRICULTURA Y GANADERÍATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 10h de formació presencial 

• APUNTAT

Pot participar: Treballadors del Sector AGRICULTURA Y GANADERÍATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 10h de formació presencial 

• APUNTAT

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

Pot participar: Treballadors del Sector SERVICIOS MEDIOAMBIENTALESTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 20h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector SERVICIOS MEDIOAMBIENTALESTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 30h de formació presencial 

• APUNTAT

 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Pot participar: Treballadors del Sector TRANSPORTE Y LOGÍSTICATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 140h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector TRANSPORTE Y LOGÍSTICATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 420h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector TRANSPORTE Y LOGÍSTICATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 230h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector TRANSPORTE Y LOGÍSTICATambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 20h de formació Mixta

• APUNTAT

 

CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Pot participar: Treballadors del Sector CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVASTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 20h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVASTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 20h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVASTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 60h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVASTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 35h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVASTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU:35h de formació presencial 

• APUNTAT

 

Pot participar: Treballadors del Sector CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVASTambé hi poden participar, Aturats i Treballadors ens situació d’ERTE o ERO de qualsevol sector

INCLOU: 20h de formació Mixta 

• APUNTAT

 

SUBVENCIONADA

  •  
×

¡Hola!

 

×